Information enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Att köpa på distans 

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

När du köper bilförsäkring på distans, till exempel via Internet, har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Om du ångrar dig inom 14 dagar kontaktar du oss. Har du redan betalat din bilförsäkring får du tillbaka det belopp som gäller för den period bilen inte ska vara försäkrad hos oss. Har du inte har betalat får du en faktura som gäller för den period försäkringen har gällt hos oss.


If Skadeförsäkring AB är försäkringsgivare. Information om Ifs huvudsakliga verksamhet hittar du på Ifs hemsida.


Särskild information enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59)

Denna information gäller endast fysisk person som i sin egenskap av konsument köper försäkring på distans huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Distansavtal är avtal som träffas på distans och där kommunikationen uteslutande sker på distans, exempelvis via telefon eller Internet.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för skadeförsäkring är If Skadeförsäkring AB (publ), org. nr. 516401-8102, 106 80 Stockholm, tel 0771-655 655.
Försäkringsgivare för livförsäkring är If Livförsäkring AB, org. nr. 516406-0252, 106 80 Stockholm, tel 0771-655 655.
Ifs verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen och marknadsföringen på denna hemsida följer svensk lag.

Om försäkringen

Försäkringens huvudsakliga egenskaper framgår av denna hemsida under fliken ”Om bilförsäkringen”. Försäkringsvillkoren och övriga handlingar rörande din försäkring tillhandahålls på svenska och svensk lag tillämpas på försäkringsavtalet. Försäkringstiden är ett år om inte annat har avtalats.

 

Priset för försäkringen och sättet för betalning

Du finner priset för försäkringen i den offert som vi har lämnat. Där hittar du även de uppgifter som ditt pris är beräknat utifrån. Om inte annat framgår av vår offert är den giltig i 60 dagar, under förutsättning att dina uppgifter inte har ändrats. Har du beräknat priset på vår hemsida gäller vad som framgår där för pris och giltighetstid.

Du väljer själv det betalsätt som passar dig bäst, till exempel månads-, halv- eller helårsvis, mot e-faktura, pappersfaktura eller via autogiro. Väljer du att dela upp din betalning tillkommer en avgift. Detsamma gäller vid pappersfaktura. Mer information om betalsätt finner du på denna hemsida under fliken ”Pris & köp” efter beräknat pris.

Din ångerrätt

När du köper sakförsäkring på distans har du på sätt som anges i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, rätt att ångra köpet inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Vid distansavtal om livförsäkring är ångertiden 30 dagar och räknas från det att du som kund får kännedom om att försäkringsavtalet har kommit till stånd. För att utnyttja din ångerrätt måste du kontakta oss skriftligen eller per telefon. Har du redan hunnit betala premien återbetalar vi den med avdrag för premie och kostnader för den tid som försäkringen har gällt.

Du saknar ångerrätt om distansavtalet gäller en försäkring som är giltig en månad eller mindre.

Närmare bestämmelser om ångerrätt hittar du i 3 kap. Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).

Uppsägning i förtid

Du kan säga upp din försäkring i förtid bland annat om försäkringsbehovet har upphört eller om någon annan liknande omständighet har inträffat. En individuell personförsäkring kan du säga upp när som helst. Vi har bland annat rätt att säga upp din försäkring om du eller annan försäkrad grovt har åsidosatt era skyldigheter eller vid synnerliga skäl. Detsamma gäller vid dröjsmål med premiebetalning. Närmare bestämmelser om när du har rätt att säga upp din försäkring i förtid hittar du i 3 kap 6 § respektive 11 kap 5 § Försäkringsavtalslagen (2005:104).

Om du inte är nöjd

Information om hur du kan gå tillväga om du är missnöjd med vår hantering finns på denna hemsida under fliken ”Min bilförsäkring” i relevant försäkringsvillkor.

 

Särskild information enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

 

Tillbaka till startsidan