Om PuL

Personuppgiftslagen (PuL)

Till dig som är privatperson. De personuppgifter som vi inhämtar om dig är nödvändiga för att vi skall kunna beräkna premien. Om försäkringen tecknas behövs uppgifterna för att administrera försäkringen samt fullgöra våra avtalsförpliktelser och i övrigt dina önskemål som kund. Uppgifterna kan också användas för att utvärdera och fatta beslut om innehåll och utformning av försäkringar och marknadsanalyser. Personuppgifterna kan för nämnda ändamål komma att utlämnas till bolag som vi samarbetar med och andra försäkringsföretag i särskilda fall.​ Uppgifterna kommer också att användas för att skicka dig information om våra tjänster i övrigt.

 

Vi har upplysningsskyldighet gentemot myndigheter. Det innebär att vi måste lämna ut de uppgifter som myndigheter begär att få ta del av. Du har rätt att efter skriftlig begäran till oss, få information om vilka personuppgifter vi har om dig, hur vi behandlar dessa och begära att vi rättar felaktiga personuppgifter.

 

För utdrag enligt § 26 PuL skriver du till If Skadeförsäkring, Registerutdrag, 106 80 Stockholm.

 

 

Tillbaka till startsidan