Bilförsäkringens innehåll

En bilförsäkring består av tre olika grundförsäkringar som kallas för Trafikförsäkring, Halvförsäkring och Helförsäkring. Beroende på vilket skydd du och din bil behöver väljer du en av dessa grundförsäkringar.

 

För att ge dig en heltäckande försäkring kan du också komplettera din försäkring med tilläggsförsäkringar.

 

 

Helförsäkring 

Halvförsäkring

Trafikförsäkring 

Ersättning ingår för:

Ersättning ingår för: 

Ersättning ingår för:

 

 • Personskador på förare
 • Personskador på passagerare
 • Skador på annans egendom

 

+

 

 • Stöld
 • Maskin och elektronik
 • Bärgning
 • Rättsskydd
 • Brand
 • Glas

 

+

 

 • Vagnskada

 

 

 

 • Personskador på förare
 • Personskador på passagerare
 • Skador på annans egendom

 

+

 

 • Stöld
 • Maskin och elektronik
 • Bärgning
 • Rättsskydd
 • Brand
 • Glas

 

 

 • Personskador på förare
 • Personskador på passagerare
 • Skador på annans egendom

 

 

 

Frågor och svar om försäkringens innehåll:

Vad gäller försäkringen för?
Var gäller försäkringen?
När kan ersättning utebli?