Tilläggsförsäkring

För att komplettera din grundförsäkring och ge dig ett heltäckande skydd har du också möjlighet att komplettera din försäkring med tilläggsförsäkringar.

Det kan vara bra att tänka igenom på vilket sätt du använder och är beroende av din bil i vardagen. Om bilen hamnar på verkstaden kan du då ta dig till och från ditt arbete och klara vardagen i övrigt?

Finns det andra situationer där det är viktigt att du har en heltäckande försäkring som t.ex. när du skjutsar barn till och från träningen eller liknande situationer?

Stor Bilextra

  • Ersätter 75 % av hyrbilskostnaden (100 % vid semesterresa utomlands) i upp till 60 dagar, om din bil skadas och skadan är ersättningsbar av försäkringen.
  • Försäkringen betalar också självrisken vid vagnskada om du krockar med djur.
  • Försäkringen betalar också självrisken vid vagnskada om du utomlands krockar med en utlandsregistrerad bil som du tagit registreringsnumret på.​
  • Om du råkar ut för uppsåtlig skadegörelse på din bil, reduceras din Vagnskadesjälvrisk till 1 000 kr.

Drulleförsäkring (allrisk för bil)

Ersätter skador på inredningen i bilens kupé eller bagage- och lastutrymme. Försäkringen betalar också förlorad eller skadad bilnyckel som innehåller elektronisk startspärrfunktion. Förutom själva nyckeln ersätts också kostnader för avprogrammering av förlorad eller skadad nyckel, och inprogrammering av ny nyckel.

 

OBS! Ersättning lämnas inte för skada orsakad av djur, insekter, slitage eller vanvård.

 

Självrisk: 1 200 kr.

Självriskeliminering vid djurkollision

  • Ersätter din självrisk i Vagnskadeförsäkring eller Vagnskadegaranti om du skulle krocka med djur.  
  • Om du saknar Vagnskadeförsäkring eller Vagnskadegaranti ersätter vi reparation av bilen med upp till 6 000 kr.

 

Denna tilläggsförsäkring ingår även i Stor Bilextra. 

Förar- och passagerarolycksfall

Ger extra ersättning (utöver Trafikförsäkringen) om bilens förare eller passagerare skadas och får bestående men eller omkommer vid trafikolycka. Samt hjälp med krishantering.

Privat sjukvårdsförsäkring vid trafikolycka

Privat sjukvårdsförsäkring vid trafikolycka garanterar bästa möjliga vård och rehabilitering om du eller dina passagerare råkar ut för en trafikolycka.

Det innebär att du och dina passagerare i samband med en trafikolycka snabbt får privat specialistvård, operation, sjukgymnastik och/eller rehabilitering.