Vid skada på bilen

Du kan anmäla din skada direkt på nätet

Oavsett om du anmäler din skada här på nätplatsen eller ringer oss så får du snabb hjälp direkt av våra skadereglerare. Du kan kontakta oss på vardagar mellan 8-21 och lördag och söndag 10-16. Skadejouren håller öppet dygnet runt.

 

Till skadeanmälan 

 

Att tänka på vid skada

Du ska efter bästa förmåga begränsa skadan så att den inte förvärras.

När du anmäler skadan till oss är det viktigt att vi får så fullständiga uppgifter som möjligt om vad som skett och vad som är skadat. Då kan vi lättare behandla skadan och ge dig snabb service.

 

Självrisk

Vid de flesta skadetillfällen betalar du en del av skadan själv, en så kallad självrisk. Dessa självrisker kan du se när du gör en prisberäkning. I vissa fall tillkommer det en extra självrisk, dessa framgår i det fullständiga villkoret.

 

Till villkoren

 

Totalskadad bil

Bedömer vi att reparation inte lönar sig får du ersättning motsvarande bilens marknadsvärde innan skadan. Om skadan inträffar inom 2 år från bilens första registreringsdag och att den inte körts mer än 4 000 mil ersätter vi dig med en ny personbil av samma typ och modell<, under förutsättning att köpet sker hos en auktoriserad återförsäljare. Är bilen äldre än 2 år eller har körts mer än 4 000 mil ersätter vi dig med 120 % av bilens marknadsvärde, under förutsättning att köpet sker hos en auktoriserad återförsäljare. Detta gäller inte för lätt lastbil eller direktimporterad bil.

 

Vid parkeringsskada

Om du har fått en skada på ditt fordon medan det stod parkerat kan du ha rätt att få ersättning från Trafikförsäkringsföreningen om skadan orsakats av ett annat trafikförsäkringsförpliktigt fordon.

Parkeringsskada ska anmälas till oss.

 

Till skadeanmälan           Till Trafikförsäkringsföreningen